• Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland grote stap dichterbij

  Provinciale Staten hebben op 19 juli 2017 unaniem ingestemd met het investeringsvoorstel voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland(MSNF) en het (gewijzigde) Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Daarmee is de realisatie van MSNF een belangrijke stap verder. De provincie heeft er vertrouwen in dat MSNF wordt gerealiseerd. De provincie treedt op als risicodragend...

 • MSNF en Flevokust: “Eén haven, verdeeld over twee Flevolandse locaties”

  Aan het begin van deze collegeperiode werd door de Gedeputeerde Staten van Flevoland een duidelijke maritieme ambitie benoemd voor de periode 2015-2019. Verantwoordelijk hiervoor is gedeputeerde Jan-Nico Appelman (CDA), die voortvarend aan de slag ging. We spreken met hem over de maritieme ambities van Flevoland, en natuurlijk in het bijzonder...

 • Overeenkomst provincie en bedrijfsleven belangrijke mijlpaal op weg naar realisatie buitendijkse haven

  De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) gaat er komen. Daar zijn Lourens de Boer (VCU), Jelle Hakvoort (Braveheart Marine) en Jaap Brink (kwartiermaker/programmamanager) van overtuigd. “We zijn langzaam de berg opgegaan, maar zijn nu over de top en razen in sneltreinvaart de berg af op weg naar de realisatie”, aldus...

 • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland stap dichterbij

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben 2 besluiten genomen rond de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Het ene besluit gaat over het voorbereiden van een investeringsvoorstel voor Provinciale Staten (PS). Het andere betreft een samenwerkingsovereenkomst met ondernemers. Met deze besluiten komt MSNF weer een stap dichterbij. Gezien het economisch belang van de...

 • Stand van zaken Maritieme Servicehaven Noord Flevoland

  Op verzoek van de gemeenten Urk en Noordoostpolder heeft provincie Flevoland een trekkersrol op zich genomen in de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De provincie is van mening dat deze haven van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de regio Noordelijk Flevoland. Om de haven mogelijk...

 • Belangstellingsregistratie ‘buitendijkse haven’ tot 4 maart

  Graag wijzen wij u op onderstaande bericht inzake een inventarisatie van de belangstelling voor ‘de buitendijkse haven’, ook wel Flevo Port Urk. Het project wordt onder de naam ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ bij belangstellenden onder de aandacht gebracht door de provincie Flevoland. U heeft tot 4 maart de tijd om...

 • Servicehaven Flevo Port: kansengenerator

  Een nieuwe innovatieve servicehaven realiseren tussen Urk en de Ketelbrug, dat is het doel van Flevo Port. Flevo Port is een initiatief van een zevental (maritieme) ondernemers die vinden dat de tijd rijp is voor een servicehaven. In samenwerking met de gemeente Urk, gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland wordt...

 • Flevoland neemt de leiding bij Flevoport

  De provincie Flevoland neemt de leiding bij het mogelijk maken van Flevoport. Het project komt daar onder verantwoording te staan van dezelfde ambtenaar die ook Flevokust (de toekomstige overslaghaven bij Lelystad) onder zijn hoede heeft. De gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben een rol op de achtergrond, maar willen beide 2,5...

 • Licht op groen voor Flevoport

  De kans dat de buitendijkse haven, Flevoport, er daadwerkelijk komt, is groter dan ooit, nu ook de provincie en de gemeente Noordoostpolder positief zijn over de plannen van zeven Urker ondernemers. Het project met één kilometer kade en tien hectare grond kost naar schatting 38 miljoen euro. Over drie tot...

 • Nieuwe haven is kwestie van lange adem

  De bedrijven die brood zien in Flevoport, de buitendijkse haven ten zuiden van Urk, hebben een lange weg voor de boeg. Allerlei wettelijke procedures vreten nóg meer tijd en geld dan vooraf al werd gevreesd, zo bleek woensdag tijdens de vergadering van raadscommissie 2. Aan het begin van de nieuwe...