Het cluster ‘Urk Maritime’ is een initiatief van de Bedrijvenkring Urk. Dit project is in gang gezet samen met de Urker maritieme sector en met steun van de gemeente Urk.

 

Urk heeft een aantal unieke kenmerken, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsethos, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Het voormalige eiland, met een rijke historie in de visserij, is uniek gelegen aan een van de drukste vaarroutes van Nederland. Het is de uitvalsbasis van een groot aantal maritieme bedrijven dat wereldwijd opereert in scheepsbouw, maritieme dienstverlening, offshore, binnen- en kustvaart.

Het doel van ‘Urk Maritime’ is het gecoördineerd promoten van de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven. Daarom heeft zij de krachten gebundeld. De ambitie is om Urk op maritiem gebied internationaal te profileren, door te laten horen en zien wat het voor de internationale maritieme sector kan betekenen.

“De maritieme bedrijven op Urk moeten zich laten zien in de Nederlandse en internationale netwerken en kunnen op deze manier indirect Urk meer positioneren als maritieme ontwikkellocatie.” (uit: Economische Nota Urk 2012-2020).

Missie Urk Maritime:

‘Urk en het Urker maritieme ondernemerschap door middel van krachtenbundeling positioneren als een maritiem centrum aan het IJsselmeer, van internationale allure. Dat willen we bereiken door een combinatie van onderlinge verbondenheid, uitwisseling van kennis en informatie over marktontwikkelingen en voortdurende innovatie, met een aanzuigende werking op maritieme bedrijven van buiten de gemeentegrenzen. Dit moet bijdragen aan verbreding en versterking van de Urker economie, waarbinnen het lokale maritieme bedrijfsleven optimaal rendeert en werk biedt aan middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel, waartoe de lokale opleidingsmogelijkheden versterkt dienen te worden.’