Gemeente Urk en maritieme dienstverlening.

De gemeente Urk werkt hard aan de optimalisering van de mogelijkheden voor de maritieme dienstverlening op Urk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het maritiem bedrijfsleven Urk.

Urk heeft bijzondere maritieme kwaliteiten. Van oudsher is er de verbondenheid met het water en de zee.
De jonge enthousiaste ondernemers zijn gericht op innovatie en nieuwe uitdagingen. Hierdoor vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats op het terrein van refits, cascobouw en nieuwe concepten. Er worden vitale coalities en samenwerkingsverbanden aangegaan met kenniscentra.

De gemeente stimuleert het vestigen en door ontwikkelen van maritieme bedrijven op Urk door het positioneren van de bedrijventerreinen gericht op de sector Maritiem. Een belangrijke ontwikkeling voor de groei van de sector op Urk is een nieuwe buitendijkse haven.

Een toenemend aantal mensen op de arbeidsmarkt van Urk, werkt in de maritieme sector. Onder meer in:

  • De inline en offshore werkzaamheden bij de duikbedrijven, het wereldwijde transport van goederen over zee,
  • De scheepsbouw,
  • De scheepsbetimmering,
  • De machinefabrieken,
  • De elektrotechniek,
  • De baggerwerkzaamheden,
  • De binnenvaart,
  • De sleepboten,
  • Technologische innovatie, gebruik van andere materialen (composieten).

Het maritieme bedrijfsleven op Urk wordt gestimuleerd om zich aan te sluiten bij nationale en internationale Maritieme netwerken.